Наукові дослідження НВО «УКРБІОПРЕПАРАТ»

Об’єкт дослідження – енергоощадні технології та апарати для регіональних виробництв, мікробіологічних засобів захисту рослин (МБЗЗР) в рідкий товарній формі.

Мета досліджень – розроблення і створення експериментальних зразків біотехнологічного устатковання нового покоління з ефективними показниками ресурсоенергозаощадження, зокрема, типоряду тонкостінних ферментерів, стерилізаторів, поживних середовищ, питної води, повітря та створення на їх основі мало- і середньотоннажних комплексів з виробництва мікробіологічних інсектицидів, фунгіцидів, стимуляторів росту і живлення сільськогосподарських культур.

Методи досліджень – аналіз існуючих в світовій практиці технологій глибинного культивування мікроорганізмів, створення та дослідження експериментальних зразків нового устатковання для проведення процесів мікробіологічного синтезу на всіх його технологічних стадіях з урахуванням специфіки регіональних біовиробництв.

В результаті досліджень доведена перспективність використання ємнісного маломісткого устатковання – типоряду ферментерів, стерилізаторів рідких поживних середовищ з застосуванням принципу “теплової труби” або плоских та стрічкових електронагрівників, а також пристроїв і апаратів для охолодження рідких поживних середовищ та термостабілізації процесу культивування мікроорганізмів з застосуванням холодильної машини.

Опрацьований метод стерилізації концентрованих поживних середовищ в маломістких апаратах з наступним розведенням їх до необхідної концентрації стерильною охолодженою водою в інокуляційних і робочих тонкостінних ферментерах.

Розроблені на патентному рівні експериментальні зразки модулів ферментації мікроорганізмів, стерилізації води та повітря.

Розроблені методичні рекомендації щодо вибору апаратів та створення мікробіологічних виробництв, побудованих за модульним принципом, продуктивністю 420 дм3/цикл препаратів в рідкій товарній формі.

ПОЖИВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, КУЛЬТУРАЛЬНА РІДИНА, СТЕРИЛІЗАЦІЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ, ФЕРМЕНТАЦІЯ, МОДУЛЬ, УСТАНОВКА, ЕЛЕКТРОНАГРІВНИК, ТЕРМОПАРА.