Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження Одеса — Лабораторные исследования Одесса

Назва  граничної  трудомісткості Ціна, без ПДВ Ціна, з ПДВ
Реєстрація зразків 9,52 11,42
Оформлення результатів випробувань 19,04 22,85
Органолептичні  показники 26,6 31,92
Визначення масової частки вологи 56,26 67,51
Клейковина сира (кількість, якість) 106,07 127,28
Визначення  групи  токсичних  елементів  у  харчових  продуктах  та  сировині 497,66 597,19
Визначення радіонуклідів (цезію, стронцію) 360,05 432,06
Визначення залишкової кількості 1 пестициду 164,45 197,34
Масова частка сирої клітковини 244,94 293,93
Масова частка білка 184,35 221,22
Сміттєва домішка 66,50 79,80
Зернова домішка 66,50 79,80
Масова частка жиру (метод Сокслета) 182,62 219,14
Визначення  вмісту  нітратів у овочах і фруктах 112,52 135,02
Визначення  одного токсичного елемента    у овочах та фруктах 147,14 176,57
Визначення радіонуклідів (цезію, стронцію) у овочах та фруктах 360,05 432,06
Визначення  одного мікотоксину у овочах та фруктах 223,29 267,95
Визначення залишкової кількості 1  пестициду у овочах та фруктах    
Визначення  одного токсичного елемента    вольтамперометричним  методом 147,14 176,57
Визначення  одного мікотоксину у харчових продуктах 223,29 267,95
Визначення сорбінової кислоти  методом рідинної хроматографії 343,80 412,56
Визначення бензоату натрію методом рідинної хроматографії 343,80 412,56
Метод визначення рН 66,67 80,0
Показники безпеки у с/г сировині 1100,92 1321,1
Визначення  кількості  МАФАнМ  168,77 202,52
Визначення  БГКП  в харчових  продуктах,   комбікормах 168,77 202,52
Визначення  патогенних  ентеробактерій 168,77 202,52
Визначення  присутності  сульфітредукуючих  клостридій  в  харчових  продуктах 168,77 202,52
Визначення  присутності    стафілококка  ауреуса 168,77 202,52
Визначення  присутності   мікроорганізмів  роду  Протей 168,77 202,52
Визначення  присутності   молочно-кислих  мікроорганізмів 168,77 202,52
Визначення  присутності   B. cereus  в  харчових  продуктах 168,77 202,52
Визначення  присутності  синьогнійної  палички   в  харчових  продуктах  та  питній  воді 168,77 202,52
Визначення  присутності  плісневих,  дріжджевих  грибів  в  харчових  продуктах  192,14 230,57
Визначення енергії пророщення зерна 188,0 225,60
Визначення групи мікотоксинів в сільськогосподарській сировині 836,57 1003,88
Визначення масової частки олеїнової кислоти 280,16 336,19
Визначення масової частки ерукової кислоти 175,56 210,67
Визначення  масової частки  глюкозиналатів у насінні 73,15 87,78
ГМО якісне 532,28 638,74
   

 

Вид продукції, показники Вартість без ПДВ, грн Вартість з ПДВ, грн
Бітуми
Температура розм’якшення 895,50 1074,60
Зміна температури розм’якшення після прогрівання 1054,70 1265,64
Зміна маси після прогріття 487,55 585,06
Глибина проникнення голки 935,30 1122,36
Розтяжність (дуктильність) за температури 0 °С 1194,00 1432,80
Розтяжність (дуктильність) за температури 25 °С 1144,25 1373,10
Температура крихкості 1432,80 1719,36
Зчеплюваність із поверхнею гранітного щебеню 1154,20 1385,04
Зчеплюваність із поверхнею скла 1194,00 1432,80
Однорідність 547,25 656,70
Еластичність 766,15 919,38
Індекс пенетрації 169,15 202,98
Температура спалаху у відкритому тиглі 298,50 358,20
Розчинність в органічному розчинникові 497,50 597,00
Вміст води 298,50 358,20