Патенти

 

Спосіб культивування мікробіологічних препаратів у рідкому поживному середовищі
Опис до патенту 78962 на корисну модель
Спосіб стерилізації тонкостінного ферментера
Опис до патенту 97301 на корисну модель